Javerdel Oy - Yritys

Javerdel on voimakkaasti kasvava sovellusratkaisuihin, pilvipalveluihin ja perustietotekniikkapalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Javerdel on saavuttanut vahvan aseman sekä yritysten että julkishallinnon organisaatioiden palveluntarjoajana. Vuonna 2014 Javerdel Oy teki runsaan 12,6 miljoonan euron liikevaihdon.

Tavoitteemme on palvella asiakkaitamme yhä paremmin. Pyrimme positioitumaan laadukkaaksi, joustavaksi ja kustannustehokkaaksi vaihtoehdoksi isoille IT-palvelutaloille. Pyrimme voittamaan joukon merkittäviä uusia asiakkuuksia ja sitä kautta pysymään kannattavan kasvun tiellä.

Panostamme päämiesten uusien pilviteknologiaan pohjautuvien ratkaisujen tuotteistamiseen, itsepalvelumalleihin, automaation lisäämiseen ja laadun parantamiseen. Lisäksi panostamme uusiin sovellusratkaisuihin, erityisesti integraatiopalveluihin.

Julkishallinnolle ja useille yksityisen sektorin toimialoille asetetaan yhä kovempia vaatimuksia IT-ympäristön toimivuuden ja tietoturvan suhteen. Nämä vaatimukset heijastuvat suoraan IT-palvelutaloille. Kehitämme jatkuvasti palvelutuotantoaan yhä määrämuotoisemmaksi ja laadukkaammaksi. Lisäksi panostamme merkittävästi henkilökunnan osaamiseen.

javerdel_johtoryhma